O nas

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: “Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: “Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

J 19, 25-27

Ten testament z krzyża, który pozostawił nam Chrystus, to wielki dar Boga-Człowieka dla wszystkich wierzących. Oto Maryja staje się Matką nas wszystkich, abyśmy mogli wpatrywać się w Nią i z Jej pomocą pójść za Jezusem. Niepokalana, Którą w naszej Ojczyźnie czcimy w sposób szczególny, pragnie tylko jednego – przyprowadzać nas wszystkich do swojego Syna.

Każdego roku, począwszy od 1993, w naszej Diecezji ma miejsce pewne szczególne wydarzenie stanowiące wyraz naszego oddania Maryi – jest to Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Jak łatwo policzyć, w tym roku już XXX raz pątnicy wyruszą do Pani Częstochowskiej, by prosić o Jej wstawiennictwo i dziękować za otrzymane za Jej przyczyną łaski. Przez wiele lat częścią elbląskiej pielgrzymki była grupa Salvator-Redemptor, składająca się z pielgrzymów z parafii św. Brata Alberta oraz parafii Matki Bożej Królowej Polski. W tym roku również wyruszamy na szlak z wiarą i radością w sercach.

Jak wiadomo tworzenie grupy pielgrzymkowej nie jest zadaniem łatwym – wymaga to wielu wysiłków i środków. Dlatego to, czego przede wszystkim potrzebujemy w tej chwili, to MODLITWA. Modlitwa o to, by ta grupa nie tylko znów wyruszyła, ale również o to, by była liczna oraz aby miała odpowiednie zaplecze organizacyjne i finansowe. Przede wszystkim jednak trzeba szturmować tą modlitwą niebo, by Chrystus pobłogosławił temu dziełu i aby było ono rzeczywiście na Jego chwałę.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą modlić się za naszą grupę, dołączyć do niej w trakcie najbliższej Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej lub w jakikolwiek sposób wesprzeć ją aby śledzili ten profil. Będziemy tutaj informować o wszystkim tym, co jest z grupą Salvator-Redemptor związane.