Nasi przewodnicy

o. Piotr Mazur CSsR

od 2022 roku

ks. Dominik Truchan SDS

od 2021 roku