Nasi przewodnicy

o. Piotr Mazur CSsR

od 2022 roku

ks. Wojciech Czarnota SDS

od 2023 roku